Kontakt do Fundacji

Alicja Betka – Prezes Fundacji i redaktorka strony – tel. +48668002320

e-mail: alicjabetka@wp.pl

Administrator: Szczecińska Agencja Reklamowa  e-mail: sar@sar.pl